Welcome to the e-Library of Kaiser Library.

Please type the title of the book, name of the author, or the subject keywords in the search box to find the book of your interest. Go to advanced search to limit your search.


केसर पुस्तकालयको ई-पुस्तकालयमा यहाँलाई स्वागत छ।

कृपया सर्च बक्समा पुस्तकको शीर्षक, लेखकको नाम अथवा विषय टाइप गरि आफ्नो रूचिको पुस्तक खोज्नुहोस्। तपाईँको खोजीलाई सीमित गर्न एड्भान्स सर्चमा जानुहोस्।


Log in to your account:For any Suggestions/Query Contact to library or Email:info@klib.gov.com. Phone No.:977-014442010, Fax:977-014411318